Přísady do nafty

Používání přípravku EcoGas má značný ekonomický efekt pro uživatele vozidla a vynikající ekologický efekt pro celou společnost!
produkt_5produkt_4produkt_2products_slider


Výhody

 • Přípravek EcoGas odstraňuje nečistoty v celém palivovém systému a systému vstřikování a dále udržuje celé tyto systémy v čistotě.
 • Maže čerpadla a vstřikovací trysky.
 • U starších vozidel dokáže uvolnit některé zatuhlé díly.
 • V pohonných hmotách dokáže fragmentovat částečky uhlovodíků, čímž rozšiřuje styčnou plochu s kyslíkem, a tímto zlepší spalování (při nižších otáčkách má motor vyšší výkon a kroutící moment).
 • Zajišťuje disperzi (rozklad) vody v palivu.
 • Je bakteriostatický – zabraňuje bakteriím a řasám dále v jejich rozmnožování a odstraňuje vodu (jejich přirozené prostředí pro život).
 • Snížení pevných částic (PM) a výfukových plynů až o 50%.

Efekt

 • Úspora paliva ve většině případů 7% až 15% (max. 25,7% a min.7,1% naměřeno v praxi).
 • Prodloužení životnosti dílů palivového a vstřikovacího systému.
 • Snížení nákladů na AdBlue dle bodu 5) a 6).
 • U dieselových motorů snížení produkce pevných částic až o 50%.
 • Snížení produkce oxidu uhelnatého a oxidů dusíku až o 50%.
 • Snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů o 5 až 15%.