Sečení travnatých ploch

  • sečení a údržbu veškerých travnatých ploch (podél silnic, firemní areály, atd)
  • sečení ruderálních porostů (neudržované plochy)
  • sečení a údržba fotbalových trávníků

sečení3sečení6